7/3/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


    4/12/2007
    ГРЪЦКАТА КОМПАНИЯ STIAFILCO TEXTILE СЕ ИНТЕРСУВА ДА ПОСТРОИ ЧЕТИРИ ФАБРИКИ В СТРУМИШКО, В КОИТО ЩЕ ИНВЕСТИРА 12 МИЛИОНА ЕВРО И ЩЕ НАЗНАЧИ 3.000 ХОРА.

    Гръцката компания се интересува да построи икономическа зона в близост на село Сачево, а общината ще кофинансира инвестицията с 30 хиляди евро. Stafilco Textile планира да построи четири фабрики - за производство на електромоторни части, консервна фабрика, за примарна текстилна суровина, а четвъртата е текстилна конфекция. Електромоторните части ще са за Холандия, а консервните продукти и текстилът в Европейския Съюз.

    В момента се изготвя урбанистични план за земеделско земище от четвърта категория. След това Министерския съвет ще даде земището на публично наддаване, с цял да се намери компания, която ще плаща концесия на период от 99 години. Stafilco Textile е гръцка компания от Южна Гърция, а съдейства с партньорски фирми от Холандия и Испания.