9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АГРО-КОМЕРЦ 92
  • ДПТУ Агро-Комерц 92 доо е фирма во приватна сопственост, основана во 1992 година. Со конзервирање и пастеризација на овошје и зеленчук започнавме од 1997 година Покрај ко...

Повеќе ...


  • ВАСИЛЕВ КОМЕРЦ С. ТУРНОВО-БОСИЛОВО
  • ТД ВАСИЛЕВ КОМЕРЦ дооел е фирма во приватна сопственост, основана 2004 година и е единствен производител на македонско-медитерански специјалитети. Нашата идеа за креирање...

Повеќе ...


  • ДЕНТИНА
  • ДПТУ ДЕНТИНА егзистирана од 2003 година откога започна со производство на конзервирано овошје и зеленчук во сопствен производствен погон. Нашата визија е поширок асортим...

Повеќе ...


  • ИНТЕР-ТРЕЈД
  • Интер-Трејд дооел експорт – импорт Струмица е фирма во приватна сопственост. Нашата основна дејност е трговија на стоки за широка потрошувачка преку двата маркети во Стру...

Повеќе ...


  • ПОП-94
  • ДПТУ Поп-94 дооел Струмица, е основана во 1994 година. Наша цел е насочена кон производството на еколошки чист зеленчук и овошје кои успеваат во нашето поднебје.

Повеќе ...


1 | 2 |