9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ПЗУ ЗДРАВЈЕ
  • ПЗУ Здравје Струмица е здравстена организација. Вршиме здравствена дејност со плави картони и приватни прегледи, еко прегледи, лабараториски услуги. Лекуваме и професиона...

Повеќе ...


  • ПЗУ РУСЕВ
  • ПЗУ Русев Струмица е основана во август 2006 година. Имаме склучен договор со ФЗО и работиме со плави картони за матични пациенти, ЕКГ прегледи, гликемија. По потреба врш...

Повеќе ...


1 |