9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • КАМЕ
  • ДПТУ Каме дооел е основан 1993 година. Од продавница на мало со месо и месни производи, денес располагаме со погон за производство на производи од месо и линија за пакув...

Повеќе ...


  • ПАЛА БОРО
  • ДПТУ Пала Боро дооел е основана 1994 година. Познати сме по квалитетните услуги кои ги нудиме во областа на угостителството -ресторан во Индустриска Зона Север и гостилни...

Повеќе ...


  • ПИЦЕРИЈА ПАРК БОСИЛОВО
  • Пицеријата се формира во 1995 год и отогаш бележи постојан прогрес како во поглед на квалитетот на услугите и производите,исто така и во ентеријерното уредување на самата...

Повеќе ...


  • РЕСТОРАН ЛЕТНИЦА
  • ДПТУ Саратога дооел Струмица во чии рамки е Ресторан Летница работи 10 години. Ресторанот се наоѓа во строгион центар на градот, каде гостите можат да бидат послужени со ...

Повеќе ...


1 |