9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА
  • Електомеханика дооел Струмица е фирма со долгогодишна традиција во трговијата на мало со апаратите за домаќинство и сервисирањето на истите. Имаме две продавници преку ко...

Повеќе ...


  • ЕЛМА-Г
  • ДПТУ Елма-Г дооел е формирана во 1995 година. Денес сме добро познати на пазарот на Југоисточниот дел од РМ со производите кои ги нудиме во нашиот продажен објект и тоа о...

Повеќе ...


  • КАМИ – ТЕКС
  • ДТПУ Ками – Текс дооел Струмица има десетгодишно искуство на увоз и монтажа на панелно електрично греење за домаќинства, деловни и индустриски објекти. Конвекторите Атлан...

Повеќе ...


  • ЛАСЕР ЕЛЕКТРОНИКА БРЕШКИ
  • Аудио алармен центар „Ласер електроника“ во последните две години во Југоисточниот дел на РМ врши продажба на аудио опрема за автомобили од познатите брендови Pioneer, ...

Повеќе ...


1 |