9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ЕКОНОМИЈА
  • Компанијата е формирана 1991и се бавеше со трговија.Во 1997 ја купуваме живинарската фарма во Бориево и започнува со производство на конзумни јајца.Во 1998 ја купуваме ЗЗ...

Повеќе ...


1 |