12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • МАК – СМОЛАРСКИ НОЈ
  • Концесионирано 100 хектари земјоделско земјиште на 30 години посадено со 7500 стебла слива Stanley, 3000 стебла калемени ореви, бараме партнер за ППП (Public Private Part...

Повеќе ...


  • СТРУМИЧКО ПОЛЕ ВАСИЛЕВО
  • АД Струмичко Поле има поминато повеке развојни и организациони етапи а постои од 1958 година. Во рамките на својата програма се бави со земјоделско и индустриско произво...

Повеќе ...


1 |