9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ИЗГРАДБА
  • ГТД Изградба се занимава со градежни работи од областа на високоградбата и тоа: индивидуални и колективни станбени објекти и деловни простори, како и трговија со недвижно...

Повеќе ...


  • ПЕЛАГОНИЈА
  • АДГ Пелагонија Струмица е акционерско друштво регистрирано на 25.10.1996 година. Вработени се 133 работници од различни структури. Во скоп на друштвото имаме економско фи...

Повеќе ...


  • ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ
  • Пешо инженеринг дооел Струмица проектира идејни и главни проекти во фази архитектура, статистика, водовод и канализација. При проектирањето ги следиме најновите достигнув...

Повеќе ...


  • РИКО ГРАДБА
  • Постоиме од 1991 година. Имаме 80 вработени со кои раководи стручен тим од инженери и техничари и изведуваме објекти низ цела Македонија и странство. Денес бележиме нагор...

Повеќе ...


  • СТАТЕР – Д.Ј.
  • Основна дејност на компанијата е градежништво. Компанијата постои и успешно работи од 1992 година и има голем број на објекти, претежно индивидуални куќи и партерно уреду...

Повеќе ...


1 |