10/2/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • БРЕШКИ
  • ДПТУ Брешки дооел Струмица съществува от 2005 година. Днес има 4 работници. Вршиме продажба на всички видове репроматерияли за произвеждане на мебел. Кроенето на репромат...

Още ...


  • КИ-ПАР
  • Ки-Пар дооел Струмица врши търговия на голямо за дрвната индустрия както иверка и MDF (оплеменета и неиолемнета), кроене и кантиране на същите, алати за дървна индустрия,...

Още ...


1 |