9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • БРЕШКИ
  • ДПТУ Брешки дооел Струмица e основана во 2005 година и има 4 вработени. Вршиме продажба на сите видови репроматеријали за производство на мебел. Кроењето на репроматерија...

Повеќе ...


  • КИ-ПАР
  • Ки-Пар дооел Струмица врши трговија на големо за дрвната индустрија и тоа иверка и MDF (оплеменета и неиолемнета), кроење и кантирање на истите, алати за дрвна индустрија...

Повеќе ...


1 |