9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ТИБЕРИЈА КОТОН
  • Тиберија коттон Струмица е фирма која постојано тежнее кон развој во производство на производи со висок квалитет и поголем пласман на производите на домашниот и странски ...

Повеќе ...


  • ХЕЛМАТЕКС
  • А.Д. Хелматекс – Струмица е основана во 1996 год. од грчко-македонски и германски капитал. Основна дејност е текстилната , односно кроење, шиење и пакување на креветски ч...

Повеќе ...


1 |