9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • БУКА ПРОИЗВОД
  • Постои од 1981 година е приватизирана со 119 работника, моментално стално вработени се 25 работника. Има две бренти, разни бансеци, парилници, сушари, брикети, паркетара ...

Повеќе ...


  • МАРЈАН-С
  • Марјан-С доо Струмица е основана 1999 година. Произведуваме разни видови погребни сандаци, крстови и венци. Располагаме со два погребни автомобили. Сандаците се обично о...

Повеќе ...


  • МАРТИН-А.З УВОЗ - ИЗВОЗ
  • Фирмата е основана од 2005 година. Има иведено голем број објекти. Работи успешно и е со тенденција за ширење....

Повеќе ...


1 |