12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • ДАУС-БЗ С.ВЕЉУСА
  • Столарската работилница ДАУС-БЗ с.Вељуса Струмица е основана во 1999 година. Поголем процент од нашите производи:трпезариски маси и клуб маси ги пласираме на домашен паз...

Повеќе ...


  • ЈАСТРЕБ
  • Компанијата се занимава со производство на столови и маси од масивно дрво во најразлични форми и димензии. Капиталот на компанијата е 100% приватен. Располага со магацинс...

Повеќе ...


  • НИПРОМ
  • Нипром доо Струмица произведува секаков вид на столарија во сериски количини, по порачка и замисла на своите потрошувачи или според последните модели на италијански, грчк...

Повеќе ...


1 |