9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • СИ–ПРОМ
  • Доо СИ-ПРОМ - Струмица е основана в 1992 година како трговска компания. В 1998 година отварихме магазин за производство на мъшка и женска лесна и полутешка конфекция. Дн...

Още ...


  • ХЕЛЕНА ВАСИЛЕВО
  • Фабриката Helena Fashion съществува от 1997 година.Намира се в стопанската зона на општина Василево, а към неа има и магазин кадето продажбата се извършва на едро и дребн...

Още ...