12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АТИНА
  • ДПТУ Атина дооел Струмица е фирма открита в 1991 година с чуждестран капитал. Работи по лон система за чуждестран стратешки партньор и има 55 вработени. Притежава модерно...

Още ...


  • ГЕРАС ЦУНЕВ
  • Герас Цунев АД Струмица заема знaчаино място в македонската текстилна индустрия със своята долгогодишна традиция в производство на дамска и мъжка конфекция. Од свойте скр...

Още ...


  • ЕДИНСТВО
  • АД Конфекция и трикотаж Единство Струмица е основана през 1966 г. Има 300 работници. Специализирани сме за производство на униформи за полицията, войската и други държавн...

Още ...


  • ЕЛ ГРЕКО-ТЕКСТ
  • Ел Греко-текст еоод Струмица е основана през 2003 г. Разполагаме със свой собствен обект от 1500 кв.м., а в производството са ангажирани 45 работници. Стремим се към разш...

Още ...


  • ИВАНА ТЕКСТ
  • Ивана текст ЕООД Струмица е основана през 1998 г. Първата година от нашето основаване беше насочено в производство на стоки от собствена линия, след това почнахме с ЛОН с...

Още ...