8/19/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • СИ–ПРОМ
  • ДПТУ СИ-ПРОМ дооел Струмица е основана во 1992 година како трговска компанија. Во 1998 година отваривме погон за производство на машка и женска лесна и полутешка конфекц...

Повеќе ...


  • ХЕЛЕНА ВАСИЛЕВО
  • Конфекцијата Helena Fashion постои од 1997 година. Лоцирана е во стопанската зона општина Василево, а во склоп на неа постои и дисконт во кој продажбата се врши на големо...

Повеќе ...