9/27/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • БОНЕВИ
  • Боневи доо Струмица се занимава со откуп и производство на сирово млеко, кое понатаму се преработува во млечни производи и тоа: сирење, кашкавал и друго....

Повеќе ...


  • ИРМА
  • Дооел ТД Ирма, фирма во приватна сопственост која постои од 1996 година, меѓутоа како понов субјект во производството на храна од растително потекло постои од 2002 година...

Повеќе ...


  • ЈОКА
  • ДПТ ЈОКА дооел Струмица егзистира на пазарот од 1993 година. Во овие 12 години нашата фирма успеа да го прошири пазарот на своите производи и воведе нови производи прераб...

Повеќе ...


  • МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО
  • Млекарата започна со работа во 2001година.Од почетокот па до денес забележлив е развој во производствената програма,раст на бројот на производи и бројот на вработени.Од п...

Повеќе ...


  • МЛЕКАРА МИЛКИ УВОЗ – ИЗВОЗ
  • Фирмата МАК ПРОДУКТ е основана во 2000 година и успешно работи до денес, успеа да го прошири пазарот на своите производи, воведе нови производи преработени од млеко кои с...

Повеќе ...


1 |