9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АТЛАНТИС
  • ДТУ Атлантис дооел Струмица успешно работи од 1995 година. Членки сме на ATAM, IATA, ASTA асоцијациите. Имаме свои преставништва во Охрид, Битола, Радовиш и Куманово. Рас...

Повеќе ...


  • ПУТНИК – ТРАВЕЛ
  • ДЗТУ Путник – травел дооел Струмица е застапен во Струмица од 1983 година и работи успешно во областа на туризмот и транспортот на патници. За вршење на туристичка дејно...

Повеќе ...


  • САФАРИ-ТРАВЕЛ
  • Сафари травел дооел Струмица успешно работи од 1990 година. Поседуваме А лиценца и организираме екскурзии низ Македонија, Грција, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Србија, А...

Повеќе ...


  • ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА
  • Фирмата во приватна сопственост Аполон дооел Струмица преку својата Туристичка агенција Олимпија врши туристичка дејност од 2003 година. Ние нудиме аранжмани и организира...

Повеќе ...


1 |