12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


  • АЛ-ДЕМИК
  • Друштвото за производство, промет и услуги Ал-Демик е основано 1996 година како претпријатие за градежно занаетчиство и е продолжување на работа на занаетчиска работилниц...

Повеќе ...


  • ВЕМА КРИСТАЛ
  • Вема Кристал дооел Струмица е основана 1991 година. Располага со сите видови на машини за доработка на секаков вид на стакло....

Повеќе ...


  • КРИСТАЛ 64
  • Компанијата постои од 1992 година и располага со магацински простор од околу 2000 м2 и сопствен возен парк. Во секое време ги имаме на располагање сите видови на прозорск...

Повеќе ...


  • МЕТАЛ-КГ
  • Метал – КГ дооел Струмица има 13 годишно искуство во изработката на секаков вид на огради, врати, прозорци, скали и друго. Располагаме со сопствен производствен погон и и...

Повеќе ...


  • МЕТАЛОПРОМЕТ
  • Металопромет ДООЕЛ, Струмица е 100% приватна компанија, формирана во 1972 година. Сите производи се произведуваат со високо-развиена технологија и најквалитетни суровини,...

Повеќе ...


1 |