9/30/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ДИГИТАЛ

Дејност: 
електоисталатерски работи

Дигитал дооел Струмица успешно работи од 1992. Нашата основна дејност е проктирање, консалтинг и инженеринг во областа на енергетиката. Постојано инвестираме во опрема за унапредување на квалитетот во своето работење. Располагаме со квалификуван стручен кадар кој со своето искуство има голем придонес во развојот на фирмата.

Наши услуги:

• Изградба, реконструкција и одржување на електрични инсталации
• Изградба, реконструкција и одржување на улично осветлување
• Проектирање и изведба на празнично осветлување
• Проектирање и изведба на внатрешно осветлување
• Проектирање и изведба на инсталација за аудио и видео мониторинг, компјутерска и телефонска инсталација

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул.Крушевска Република бр.149
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 320 380
    +389 (70) 214 291

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)