8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЕНЕРГЕТИКА – ВДС

Дејност: 
производство на електронски броила за мерење на електрична енергија и дигитални вклопни часовници

Енергетика ВДС од 1992 година се занимава со производство на електронски броила за мерење на електрична енергија и дигитални вклопни часовници. Во компанијата се врши и нивна калибрација.

Наши производи:

• Трифазни електронски броила
• Еднофазни електронски броила
• Дигитален вклопен часовник
• Анализатори

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул.„Јанко Цветинов“ бр. 13
    Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 344 664
  • FaxФакс: +389 (34) 344 664
  • EmailEmail: 
  • Webweb:

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)