12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


РИКО ГРАДБА

Дејност: 
Градежништво и трговија

Постоиме од 1991 година. Имаме 80 вработени со кои раководи стручен тим од инженери и техничари и изведуваме објекти низ цела Македонија и странство. Денес бележиме нагорен раст.

Наши услуги:

• Проектирање и изведба на станбени и деловни објекти и производствени погони, до карабина фаза или клуч на рака.
• Проектирање и уредување на дворни површини со бекатон, камен и сл. и хортикултурно уредување на истите
• Трговија со градежни материјали и алати.
• Внатрешно и надворешно реновирање и доградба на различни типови објекти.
• Изведба на термоизолација и хидроизолација
• Надзор и консултации
• Стручни совети

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул. Маршал Тито бб
    Ново Село
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 355 067
    +389 (34) 356 900

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)