10/7/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ИМПЕРИЯЛ

Дейност: 
производство на павер елементи от сички видове и произвиди от цемент

Нашта компания е формирана в 1996 година и досега има бавен но постоян прогрес в смисола на зголемен обем на производство и употреба на нови технологй во производния процес.

Наши продукти:

• Бехатон елементи
• Цементни блокови
• Цементни ивичнаци
• Украсни фонтани и жардинерии
• Украсни елементи за дворови

Генерални данни:

  • AddressАдрес:
  • с.Босилово број 160
    Босилово
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 371 120
  • FaxФакс: +389 (34) 371 120
  • EmailEmail: 
  • Webweb:

Контактна форма:

(задължително за попълване)
(не е задължително за попълване)
(задължително за попълване)
(задължително за попълване)