8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ИМПЕРИЈАЛ

Дејност: 
производство на павер елементи од сите видови и произвиди од бетон

Нашата компанија е формирана во 1996година и досега има бавен но постојан прогрес во смисол на зголемен обем на производство и употреба на нови технологии во производниот процес.

Наши производи:

• Бехатон елементи
• Цементни блокови
• Цементни ивичнаци
• Украсни фонтани и жардинерии
• Украсни елементи за дворови

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • с.Босилово број 160
    Босилово
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 371 120
  • FaxФакс: +389 (34) 371 120
  • EmailEmail: 
  • Webweb:

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)