8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


СОНЦЕ С.МУРТИНО

Дејност: 
извоз на земјоделски производи на европскиот пазар и продажба на земјоделски репроматеријали

ДПТУ Сонце дооел с.Муртино врши откуп и пакување на земјоделски производи и нивен извоз на европскиот пазар. Пакувањето на земјоделските производи е на најсовремен начин со претходно калибрирање и сортирање според побарување на пазарот.

Наши производи:

• здрави и квалитетни градинарски производи

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • с.Муртино бб
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 374 250
    +389 (34) 374 252
  • FaxФакс: +389 (0) 34 374 250
  • EmailEmail: 
  • Webweb:

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)