8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ПЕЛИНГС

Дејност: 
трговија на мало на компјутерска и канцелариска опрема, програми, сервис и обуки

ДТУ Пелингс Струмица врши: Aсемблирање, продажба и сервис на компјутерска опрема. Продажба и инсталација на системски и апликативен софтвер, развј на софтвер по нарачка на корисникот. Изведба на информативни системи. Потрошни канцелариски и компјутерски материјали. Обука за работа со компјутери.

Наши производи:

• Софтвер за интегрирано финансово и материјално книговодство
• Софтвер за пресметка на плати со изготвување на дискета за ПИОМ
• Програм за пресметка на каматни листи
• Магацинско работење
• Програм за откуп на тутун
• Царинска евиденција
• Програм за производство

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул.„Гоце Делчев“ бр.28
    ул.„Панче Пешев“ бр.34
    Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (0) 34 346 549

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)