8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

Дејност: 
трговија на мало со апарати за домаќинствата,ТВ, ДВД, аудио и друга техника и поправка на електрични апарати за домаќинство, ТВ, ДВД, аудио и слично

Електомеханика дооел Струмица е фирма со долгогодишна традиција во трговијата на мало со апаратите за домаќинство и сервисирањето на истите. Имаме две продавници преку кои го нудиме широкиот асортиман на апаратите за домаќинство, ТВ, ДВД, аудио и друга техника. Потрошувачите имаат можност да ги користат и нашите услуги за сервисирање на производите кои ги нудиме во нашите продажни места.

Наши услуги:

• поправка на електрични апарати, ТВ, ДВД, аудио и друга техника

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • Продавници:
    ул.„Гоце Делчев“ бр.24
    ул.„Климент Охридски“ бб
    Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (0) 34 331 429

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)