6/3/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЏАЈМИ-КОМЕРЦ

Дејност: 
трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло

ДТУ Џајми-комерц дооел е основана 1995 година. Својата претежна дејност, трговијата на големо и мало ја вршиме преку сопствениот магацин на големо и продавницата на моло со следниве производи:водовод, канализација, метална стока, елементи за ковано железо за огради, штрафофска стока, цевки, профили, бои и лакови

Генерални податоци:

 • AddressАдреса:
 • ул.„Јанко Цветинов “ бр.28
  Струмица
 • TelephoneТелефон:
 • +389 (0) 34 324 022
  +389 (0) 34 324 480
 • FaxФакс: +389 (0) 34 324 022
 • EmailEmail: 
 • Webweb:

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)