12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЈАВОР ШПЕД ВАСИЛЕВО

Дејност: 
Бензинска пумпа,дотур на масла и испорака ЕЛ масло и превоз

Трговија на мало со нафтени деривати, испорака на ЕЛ масла за греење.

Датум на отпочнување со работа 1996 година и бројот на активни вработени е 11 луѓе.Во состав на бензинската пумпа постои и ресторант Мал Одмор.

Наши услуги:

• Дотур на нафтени деривати
• Испорака на ЕЛ масла за греење

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • с.Владевци б.б
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (0) 34 350 361

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)