8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЕЛКО - ИНГ

Дејност: 
Производство, монтажа, одржување и продажба на електро енергетска опрема од среднанопонско и нисконапонско ниво. Изработка на електрични и сигнални инсталации

Елко-инг е формирана 1991 година. Од своето формирање до денес успеавме да се етаблираме како сигурен партнер во електроенергетската индустрија. Компанијата располага со современ производствен погон, магацин и административни простории по европски терк. Од 2007, како доказ на нашето стремење кон квалитетна услуга, Елко-инг доби ISO 9000:2000 сертификат.

Наши производи:

• Продажба на сите видови на спојна опрема, прекинувачи, раставувачи и останата среднонапонска опрема.
• Производство и набавка на материјали за улично осветлување (столбови, канделабри, арматури, живини и натриумови и метал-халогени сијалици)

Наши услуги:

• Изградба на трансформаторски станици од 10/20kV
• Изградба на далекуводи од 10 и 20 kV ниво
• Изведба на нисконапонски инсталации, приклучни линии, сигнални инсталации, сигурносни системи, видео надзор и системи за активна и пасивна заштеда на енергија

Генерални податоци:

 • AddressАдреса:
 • канцеларија:
  ул. Гоце Делчев бр.1
  2400 Струмица

  погон и магацин:
  с. Градашорци бб
  на влез на селото
 • TelephoneТелефон:
 • + 389 (34) 346 777

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)