8/19/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


МЕТАЛОПРОМЕТ

Дејност: 
Производство на заварени цевки и профили, производство на арматурна мрежа за градежништвото, производство на статични носачи за ферт греди

Металопромет ДООЕЛ, Струмица е 100% приватна компанија, формирана во 1972 година. Сите производи се произведуваат со високо-развиена технологија и најквалитетни суровини, по европски стандарди и по ISO 9001:2000. 95 % од производството е наменето за извоз. Произведуваме со цел да ги задоволиме потребите на потрошувачите од секторот на црната металургија преку континуирано усовршување и инвестирање во процесот на производство, технологија и знаење.

Наши производи:

• Конструктивни црни профили (шавни) изработени од топловалана трака;
• Конструктивни црни цеви (шавни) изработени од топловалана трака;
• Производство на арматурна мрежа за потребите на градежништвото;
• Производство на статички носачи за ферт греди, за потребите на градежништвото.

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул. “Маршал Тито“ бр. 195
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 348 141

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)