6/4/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БАСТИОН

Дејност: 
обезбедување на имоти и лица

Агенцијата за обезбедување имоти и лица БАСТИОН е меѓу првите според законот регистрирани агенции во Р. Македонија. Основена е на 1ви Ноември 2000г. во Струмица. Постајано работи врз себе на сопственото изградување како модерна и успешна компанија. Вработените активно сe вклучени во посетување семинари и обуки и сме во постојан контакт со домашни и странски агенции и институции.

Наши услуги:

• Физичко обезбедување
• Техничко обезбедување
• Транспорт на пари и други вредносни пратки
• Обезбедување на јавни манифестации и спортски натпревари

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул.Орце Николов бр.9
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 343 800

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)