8/11/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


КАМИ – ТЕКС

Дејност: 
увоз и монтажа на конвектори за греење – Атлантик – (Франција)

ДТПУ Ками – Текс дооел Струмица има десетгодишно искуство на увоз и монтажа на панелно електрично греење за домаќинства, деловни и индустриски објекти. Конвекторите Атлантик се со висок квалитет, брзо загревање на просторот и многу економичност во поглед на потрошувачката на електрична енергија. Имајќи ги предвид климатските услови, конвекторите Атлантик се докажани на овој регион. Покрај погонот во Струмица имаме свои преставништва во Гевгелија, Прилеп, Битола, Охрид, Кичево, Куманово, Скопје и Радовиш.

Наши услуги:

• Монтирање на панел конвектор со јачина од 500-250W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 1750 W, 2000W.

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • Погон:
    ул.Маршал Тито бб
    (Стара памучна)
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 346 075

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)