6/6/2020 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ИГМ ЕЛЕНИЦА

Дејност: 
производство и трговија со градежни материјали

Индустријата за градежни материјали Еленица – Струмица е основана во 1954 година и се занимава со производство на тули и керамиди, блокови за зидање од глина, шупливи блокови од глина за тавани и сводови (монта тавански кули, трговија на големо и мало со градежни, санитарни и инсталациони материјали).

Наши производи:

• Блокови за ѕидови
• Блокови за оџаци
• Исполна за плочи
• Каналица за ферт греди

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул. Маршал Тито бр. 222
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 345-041
    +389 (34) 345-046

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)