12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ШТЕДИЛНИЦА ПЕОН

Дејност: 
Штедилница

Штедилницата е формирана во 1996 година, а започна со работа на 01.11.1996 година.

Работите околу основувањето на штедилницата се одвиваа од крајот на 1995 година и во текот на 1996 година, така што по добивање на сите потребни дозволи, истата официјално започна со работа на 01.11.1996 година. Деловниот простор и седиштето на штедилницата е во Струмица на бул. „Маршал Тито“ бб. Работата започна со прибирање на штедни влогови од населението и одобрување на потрошувачки кредити на населението. По добивањето на дозволата од Народна банка на Р.М. за вршење на менувачко работење, во почетокот на 1997 година Штедилницата започна да се бави и со менувачко работење, како една од нејзините дејности.

Во почетокот на 1998 година, по добиента дозвола од Народна банка на Р.М. штедилницата започна да кредитира и правни лица, така да во сегашно време во рамките на дејноста и согласно законските и други прописи штедилницата Пеон ги врши следните услуги:

Наши услуги:

• прибирање на штедни влогови од населението;
• одобрување на кредити на населението;
• одобрување на кредити на правни лица;
• менувачко работење

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • бул. „Маршал Тито“ б.б.
    2400 Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 327 921

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)