12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ

Дејност: 
штедилница - кредитирање на правни и физички лица кои спаѓаат во секторот на микро, мали и средни претпријатија

Можности е основана во 1996 година како хуманитарно и непрофитабилно здружение кое во jуни 2000 година ќе прерасне во Штедилница Можности ДОО Скопје. Од само 5 вработени на почетокот, денес во Можности работат повеќе од 73 лица. Денес, Штедилницата “Можности” е финансиска институција која нуди кредити за микро, мали и средни бизниси (обртни и основни средства), индивидуални земјоделци и сточари и кредити за население (потрошувачки, станбени и студентски) како и поволни услови за штедење. Можности е членка на глобалната микрофинансиска мрежа Оппортунит Интернатионал со седиште во САД. Можности има 10 експозитури низ РМакедонија со тенденција за нејзино проширување.

Генерални податоци:

  • AddressАдреса:
  • ул. “24 Октомври” бб
    Струмица
  • TelephoneТелефон:
  • +389 (34) 330 487
    +389 (34) 330 497
    +389 (34) 348 498

Контакт форма:

(задолжително за пополнување)
(не е задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)
(задолжително за пополнување)