9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ПРИЧИНИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО СТРУМИЧКИОТ РЕГИОН

 • Регион со развиено стопанство.
  Регион со одлична местоположба.
  Регион со развиена инфраструктура.
  Регион богат со разновидни ресурси.
  Регион со вредни и позитивни луѓе.
  Најголем производител на земјоделски производи на Балканот.

  Струмица - Град со традиција.
  Струмица - Град со огромно историско наследство.
  Струмица - Град под историските Цареви кули.
  Струмица - Град на карневалот.
  Струмица - Град на камерниот театар.
  Струмица - Македонски шопинг центар.
  Струмица - Град со најбогат ноќен живот.

  ИНВЕСТИРАЈ ВО СТРУМИЧКИОТ РЕГИОН!
  СТРУМИЦА ОТВОРЕНА ЗА БИЗНИС!