9/26/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА - ОПШТИНА СТРУМИЦА

  • Назив: ГРАДСКО ПАЗАРИШТЕ СО ДРУГИ ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ
    Површина: 34.000 m2
    Локација: Централно градско подрачје
    Локацијата е погодна за дејностите: трговија, угостителство, услуги.
    Информации: Најмодерен и најголем објект од ваков тип во Р. Македонија. Објектот е во изградба и ќе профункционира најдоцна до месец јули 2008. Се наоѓа во централното градско подрачје, и содржи: затворен градски пазар по најсовремени стандарди; простории за други пропратни содржини; опремени со товарни дигала за дотур на стока по катовите - елеватори и електрични скали – ескалатори; катна гража со капацитет од 400 лесни возила – прва во Македонија.