12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global


ЛОКАЦИИ - ОПШТИНА БОСИЛОВО

 • ЛОКАЦИЈА 1
  Назив: ИНДУСТРИСКА ЗОНА
  Сопственост: Приватна
  Површина 15 ха
  Локација: До магистрален пат М-6.
  Локацијата е погодна за дејностите: Производство,Индустрија,Трговија,Услужни дејности.
  Моментална употреба:Земјоделско земјиште.
  Информации: Индустриската зона се наоѓа во непосредна близина на патот М- 6 (граничи).