12/4/2022 | 
GTZ Redem

Сојуз на Стопанските Комори на Македонија

Тотал

место за реклама

CS Global

Добредојдовте на economy.strumica.gov.mk

economy.strumica.gov.mk е прв портал кој промовира регионално стопанство, прв портал на стопански субјекти изработен од oпштини, прв македонски портал за стопански субјекти кој има за цел да создаде моќна интернет презентација во целиот свет.

StrumicaEconomy.com го изработи и администрира Центарот за локален економски развој на струмичкиот микро регион (Општина Струмица, Босилово, Василево и Ново село), подржан од ГТЗ Редем.

Порталот на струмичкото стопанство е отворен за сите стопански капацитети во општините Струмица, Босилово, Василево и Ново село. Сите компании членки на StrumicaEconomy се поделени согласно дејноста во еден од линковите.